Gliserol içeren tek BY-PASS yağı

BY-PASS PLANT -98

(Yüksek enerjili rumen korumalı BY-PASS yağı)

Bitkisel kaynaklı BY-PASS YAĞI 

Hayvanlarda verimleri en üst düzeyde almak için yüksek enerji yoğunluğuna sahip rasyonlarla beslemek gerekir.

Değerli besin maddeleri rumende (işkembe) önemli bir kısmı zarar görür.

 

BY-PASS 98 KULLANIMINDA;

Korunmuş olduğundan rumenden zarar görmeden geçer ve ayrıca Rumen fonksiyonları üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Rumen (işkembe)  PH sından etkilenmeyerek abomasumun içindeki yüksek PH da eriyerek emilir ve vucut için gerekli enerjiye dönüşür.

İçeriğinde bulunan gliserol tadından dolayı kuru madde alımını artırır ve erken laktasyon döneminde NEGATİF ENERJİ DENGESİ ni azaltır.

 İçerisinde bulunan Gliserin rumende zarar görmez, bir glikoz öncüsüdür.

Yüksek süt verimi için gerekli laktoz üretiminde glikoz gereklidir. Yağlar barsaklardan emilmeden önce trigliserit’e dönüştürülürler, bunun gerçekleşmesi için gliserol gereklidir.

Doğurganlığı artırarak Üremeyi destekler

Sindirilebilir yüksek enerji içeriği ile Et ve süt verimlerini artırır.

Monogastrik (tek mideli ) hayvanlarda da kullanılmaktadır.

KATKI MADDELERİ(1 kg‘da)

ANALİTİK BİLEŞENLER:

Rutubet %2 – 3
Kül %10- 11
Ham Protein % 8 – 9
Ham Yağ % 89
Kalsiyum %8 – 9
Enerji İçeceği 32 MJ/kg DM (7400 kcal/kg

 

KULLANIM TALİMATI

Süt inekleri

Orta verimde                100-300 g/gün

Yüksek verimde            200-400 g/gün

Besi Hayvanlarında :    100-200 g/gün

Buzağı yemlerinde:        10 kg/ton yeme

Koyun – keçiler

Laktasyonda                  50-100 g/gün

Koç katımında                     100 g/gün

Atlarda :                           100-200 g/gün

Kanatlı hayvanlarda :     5-25 k/ton yeme