RUMEN KORUMALI LYSİNE

KORUMASIZ LİZİN rumende hızlı bir şekilde yıkıma uğrar ve etkinliğini önem bir miktarda kaybeder.

BY-PASS LYS 50 KULLANIMINDA;

Yağ asitlerinin işlemesine yardımcı olur ve özellikle büyüme için önemlidir.

Kasların yenilenmesi ve dokuların onarımında görev alır.

Kemik oluşumu ve şekillenmesinde, kalsiyum alımı açısından hormonların ve enzimlerin düzenlenmesinde oldukça önemlidir.

Karaciğer fonksiyon stabilitesini korur.

Amino asit dengesini korur.

Hayvanın günlük kilo alımını arttırır,

İnce bağırsakta sindirilebilir amino asit içeriğini arttırır,

Diyette protein kullanımını artırır, böylelikle diyette ham protein kaynağını azaltır.

Sütte protein ve yağ içeriğini artırarak, Süt kalitesini artırır.

Üreme kapasitesini artırır.

 Yem dönüşümünü iyileştirir ve amonyak-azotu azaltır.

KULLANIM ŞEKLİ;

Süt hayvanlarına, hayvan başı                 10-60 gr/gün

Besi hayvanlarına, hayvan başı              10-50 gr/gün 

Koyun keçi hayvan başı                              5 -10 gr/gün