Gliserol içeren tek BY-PASS yağı

BY-PASS ANİMAL 98

HAYVANSAL
KAYNAKLI KALSİYUM SABUNU

(Yüksek enerjili rumen korumalı BY-PASS yağı)

Bitkisel kaynaklı BY-PASS YAĞI 

Hayvanlarda verimleri en üst düzeyde almak için yüksek enerji yoğunluğuna sahip rasyonlarla beslemek gerekir.

Değerli besin maddeleri rumende (işkembe) önemli bir kısmı zarar görür.

 

BY-PASS 98 KULLANIMINDA;

Korunmuş olduğundan rumenden zarar görmeden geçer ve ayrıca Rumen fonksiyonları üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Rumen (işkembe)  PH sından etkilenmeyerek abomasumun içindeki yüksek PH da eriyerek emilir ve vucut için gerekli enerjiye dönüşür.

İçeriğinde bulunan gliserol tadından dolayı kuru madde alımını artırır ve erken laktasyon döneminde NEGATİF ENERJİ DENGESİ ni azaltır.

 İçerisinde bulunan Gliserin rumende zarar görmez, bir glikoz öncüsüdür.

Yüksek süt verimi için gerekli laktoz üretiminde glikoz gereklidir. Yağlar barsaklardan emilmeden önce trigliserit’e dönüştürülürler, bunun gerçekleşmesi için gliserol gereklidir.

Doğurganlığı artırarak Üremeyi destekler

Sindirilebilir yüksek enerji içeriği ile Et ve süt verimlerini artırır.

Monogastrik (tek mideli ) hayvanlarda da kullanılmaktadır.

KATKI MADDELERİ(Her 1 kg  ‘da)

VİTAMİNLER

TANIMLAYICI NO AKTİF MADDE KATKI ADI PERMİXDEKİ DÜZEY BİRİMLER
3a314

3a890

Niyasin nikotinamid %98

Kolin Kolorit %60

 

Vitamin B3

Kolin

 

5.000

5.000

 

mg

mg

 

AMİNO ASİTLER

Tanımlayıcı No

3.2.1

3c301

Aktif Madde

L- Lizin Sülfat

DL-Methiyonin

Katkı Adı

Lizin

Methiyonin

 

Premixdeki Düzey

5.000

5.000

 

Birimler

mg

mg

ANALİTİK BİLEŞENLER:

Rutubet % 1- 2.1
Ham Protein (Kjeldahl) N*6,25 % 1 -3
Ham Yağ %86
Kül % 10 – 11
Metabolik enerji Kcal/kg 7450
Enerji İçeceği 32 MJ/kg Dm 7400 kcal/kg
Kalsiyum % 7-9

KULLANIM TALİMATI

Süt inekleri :

Orta verimde 100-200 g/gün ,Yüksek verimde 200-300 g/gün

Besi hayvanlarında: 100-200 g/gün ,Buzağı yemlerinde :10 kg/ ton yeme

Koyun-keçiler laktasyonda koç katımında :50-100 g/gün ,100 g/gün

Atlarda:100-200 g/gün ,Kanatlılarda hayvanlarda 5-25 kg/ton