BYPASS CHOL 25

  • sinir iletilerini geliştirir.
  • Besi performansını geliştirir.
  • besi hayvanlarının transport sonrası,çevre şartlarının değişmesi,stres nedeniyle oluşan problemlerin giderilmesinde
  • Yem tüketimini artırır.
  • Süt verimini artırır.
  • Süt proteinini artırır.
  • Süt yağını ve süt kalitesini artırır.
  • Üreme sistemini etkiliyerek doğurganlığı artırır.
  • Fresh(doğum öncesi 20 gün-doğum sonrası 30 gün) karaciğer sağlığını koruma altına alarak tüm hayvansal verimleri düzeltir.
  • Karaciğer yağlanmasını engeller.
  • Ketozis hastalığını engeller.

BYPASS CHOL 25

Kolin rumende %85-90 oranında parçalanır

Ruminantlara beslenen saf kolin klorit’in, rumen içerisinde parçalandığı ve etkisiz bir işlem olduğu bilinmektedir.

Yağ metabolizması için elzem bir B vitaminidir

 

Kolin, karaciğerden trigliserid transferi , serbest yağ asitlerinin mobilizasyonu ve lipoproteinlere dönüştürülmesi üzerinde etkilidir

Kolin, metiyoninin tasarruf ettirici etkisini bulundurmaktadır. 10gr kolin, 44 gr metiyonin kadar metil donör sağlayabilmektedir

 

 

 • Çok önemli bir metil vericisidir.
 • Buzağılama sonrasında korumalı kolin verilmesi,

 

esterleşmeyen yağ asitlerini ve klinik ketozis riskini azaltır.

 

 

 • sinir iletilerini geliştirir.
 • Besi performansını geliştirir.
 • besi hayvanlarının transport sonrası,çevre şartlarının değişmesi,stres nedeniyle oluşan problemlerin giderilmesinde
 • Yem tüketimini artırır.
 • Süt verimini artırır.
 • Süt proteinini artırır.
 • Süt yağını ve süt kalitesini artırır.
 • Üreme sistemini etkiliyerek doğurganlığı artırır.
 • Fresh(doğum öncesi 20 gün-doğum sonrası 30 gün) karaciğer sağlığını koruma altına alarak tüm hayvansal verimleri düzeltir.
 • Karaciğer yağlanmasını engeller.
 • Ketozis hastalığını engeller.

 

 

Kullanım sahası:

dört mideli hayvanlarda aminoasit dengesinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Doğum öncesi 20 gün ,doğum sonrası 30 gün toplam 50 gün kullanılması önerilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Büyükbaş hayvanlarda : 15-30 gr/gün

Küçükbaş hayvanlarda : 5-10 gr/gün şeklinde kullanılır.